หุบเขาเทียนจื่อ

ธรรมชาติมักจะสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่ธรรมดาให้กับโลกใบนี้เสมอ ซึ่งหุบเขาเทียนจื่อก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ธรรมชาติได้หล่อหลอมสร้างขึ้น

ถนนนานจิง(Nanjing)

ถนนนานจิง(Nanjing) เป็นถนนที่เราจะต้องมาเดินทุกคืน ด้วยเหตุผลที่หากใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ต้องมาเดินไม่งั้นเรียกว่ามาไม่ถึงเซี่ยงไฮ้ นานจิงลู่

เถียนจึฝาง(Tianzi Fang)

ย่านเก่าแก่ของ เซี่ยงไฮ้ ในอดีตย่านนี้เป็นที่อยู่อาศัย และ โรงงาน แต่ปัจจุบัน เป็นย่านอาร์ต มีผับ บาร์ คาเฟ่ แกลลอรี่ ร้านค้าบูติค

นครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางในประเทศจีน

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้านกั๋วเป็นเมืองหลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ยผิงและเป่ยจิง

เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16800 ตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ทั่วนครเป่ยจิงมีประชากร 1136300 คน นครเป่ยจิงเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ibcbetgroup.netแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีกำแพงเมืองจีน พระราชวัง โบราณ หอฟ้าเทียนถัน สุสานจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิง วังพักร้อนอี๋เหอหยวนและภูเขาเซียงซาน เป็นต้น

นครซ่างไห่หรือนครเซี่ยงไฮ้

นครซ่างไห่มีชื่อย่อว่า หู้ ตั้งอยู่ในช่วงกลางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจีน ตรงกับปากน้ำ แม่น้ำแยงซี สมัยโบราณ เป็นหมู่บ้านชาวประมงในเขตชายฝั่งทะเล สมัยชุนชิวอยู่ในแคว้นอู๋ สมัยราชวงศ์ซ่งตั้งเป็นตำบลหนึ่งและเริ่มใช้ชื่อซ่างไห่ ตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1927 ปัจจุบัน เป็นนคร แห่งหนึ่งใน 4 นครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง แบ่งเป็น 18 เขตและ 1 อำเภอ ทั่วนครซ่างไห่มีพื้นที่กว้าง 5800 คารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 นครซ่างไห่มีประชากร 1334700 คน นครซ่างไห่เป็นนครที่ ใหญ่ที่สุดในจีนและก็เป็นมหานครในโลกด้วย

นครฉงฉิ้งหรือนครจูงกิงมีชื่อย่อว่า อี๋ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อยู่ตอนต้นแม่น้ำแยงซี สมัยชุนชิวจ้านกั๋วสังกัดแคว้นปา สมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถังสังกัด จังหวัดอี๋โจว สมัยสงครามต่อต้านญี่ปุ่นเป็นเมืองหลวงรองของรัฐบาลก๊กมิ่นตั๋ง เมื่อปี 1997 ตั้งเป็น นครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง แบ่งเป็น 15 เขต 17 อำเภอ อำเภอปกครองตนเอง 4 อำเภอและ เมืองระดับอำเภอ 4 เมือง มีพื้นที่กว้างรวม 82300 ตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ทั่วนคร ฉงฉิ้งมีประชากรรวม 31070000 คน นครฉงฉิ้งเป็นนครอุตสาหกรรมแบบเอนกประสงศ์

นครเทียนจินมีชื่อย่อว่า จิน ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย แม่น้ำแคว สำคัญ ๆ ของแม่น้ำไห่เหอ 5 สายบรรจบกันที่นครเทียนจินแล้วเข้าสู่ทะเลปั๋วไห่ สมัยราชวงศ์จินและ ราชวงศ์หยวนชื่อจื๋อกู เป็นเมืองท่าอันสำคัญในการขนส่งทางเรือตามคลองขุดจากปักกิ่งถึงหางโจว ต่อมา ตั้งเป็นตำบลไห่จิน สมัยต้นราชวงศ์หมิงเริ่มใช้ชื่อเทียนจิน เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 15 เขตและ 3 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ทั่วนครเทียนจิน มีพื้นที่กว้างกว่า 11000 ตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 มีประชากร 9190500 คน เทียนจิน เป็นนครอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของจีน มีน้ำมันปิโตรเลี่ยม แก๊สธรรมชาติ เกลือและ ทรัพยากรอื่น ๆ อุดมสมบูรณ์ มีพื้นฐานเทคโนโลยี่ทางอุตสาหกรรมพอสมควร และก็เป็นศูนย์การ พาณิชย์และเมืองท่าอันสำคัญในภาคเหนือของจีน โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญ ในนครเทียนจินมีสวนหนิงหยวน วังเทียนโห้ว ป้อมปืนต้ากูโข่ว วัดตู๋เล่ออำเภอจี่เซี่ยน กำแพง เมืองจีนด่านหวงหยาตลอดจนเขตทัศนียภาพผันซาน เป็นต้