หุบเขาเทียนจื่อ

ธรรมชาติมักจะสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่ธรรมดาให้กับโลกใบนี้เสมอ ซึ่งหุบเขาเทียนจื่อก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ธรรมชาติได้หล่อหลอมสร้างขึ้น

ถนนนานจิง(Nanjing)

ถนนนานจิง(Nanjing) เป็นถนนที่เราจะต้องมาเดินทุกคืน ด้วยเหตุผลที่หากใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ต้องมาเดินไม่งั้นเรียกว่ามาไม่ถึงเซี่ยงไฮ้ นานจิงลู่

เถียนจึฝาง(Tianzi Fang)

ย่านเก่าแก่ของ เซี่ยงไฮ้ ในอดีตย่านนี้เป็นที่อยู่อาศัย และ โรงงาน แต่ปัจจุบัน เป็นย่านอาร์ต มีผับ บาร์ คาเฟ่ แกลลอรี่ ร้านค้าบูติค

ความสำคัญของการพัฒนารถไฟต่อเศรษฐกิจจีน

ช่วง หลายปีที่ผ่านมา จีนได้เร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อก้าวให้ ทันยุคโลกาภิวัฒน์ที่ความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทุน และข้อมูล เป็น ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ หลังจากความพยายามในการออกแผนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ

ปัจจุบัน รัฐบาลและวิสาหกิจจีนมีโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจำนวนมากทั้งในระดับ https://snbbet.com ประเทศและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะโครงการรถไฟและรถไฟความเร็วสูง ซึ่งส่วนหนึ่งกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง และอีกส่วนหนึ่งได้เปิดให้บริการแล้วและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ สาธารณะได้เป็นอย่างดี

โครงการรถไฟของจีนจำนวน มากที่เห็นอยู่ในปัจจุบันแสดงถึงศักยภาพของจีนในด้านการพัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ เพราะนอกจากการสร้างเครือข่ายรถไฟจะช่วยให้อัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น ระหว่างโครงการรถไฟกำลังดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังช่วยทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานภายในประเทศมีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เมื่อต้นทุนในการเดินทางและขนส่งราคาถูกลง การค้าภายในประเทศจึงขยายตัวและส่งผลดีต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ

ขณะ เดียวกัน ด้วยความสามารถในการสร้างและพัฒนารถไฟภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ จีนจึงมีบทบาทเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเวที โลกด้วย เพราะเมื่อระบบการคมนาคมแบบรางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การช่วยสร้างทางรถไฟให้แก่ต่างชาติจึงสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการทูต ในการสานสัมพันธ์กับต่างชาติ และนำมาใช้เป็นข้อเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีน