หุบเขาเทียนจื่อ

ธรรมชาติมักจะสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่ธรรมดาให้กับโลกใบนี้เสมอ ซึ่งหุบเขาเทียนจื่อก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ธรรมชาติได้หล่อหลอมสร้างขึ้น

ถนนนานจิง(Nanjing)

ถนนนานจิง(Nanjing) เป็นถนนที่เราจะต้องมาเดินทุกคืน ด้วยเหตุผลที่หากใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ต้องมาเดินไม่งั้นเรียกว่ามาไม่ถึงเซี่ยงไฮ้ นานจิงลู่

เถียนจึฝาง(Tianzi Fang)

ย่านเก่าแก่ของ เซี่ยงไฮ้ ในอดีตย่านนี้เป็นที่อยู่อาศัย และ โรงงาน แต่ปัจจุบัน เป็นย่านอาร์ต มีผับ บาร์ คาเฟ่ แกลลอรี่ ร้านค้าบูติค

กฎหมายแรงงานจีน เรื่องใกล้ตัวที่นายจ้างและลูกจ้างไทยในจีนควรรู้

จากบทความเดิมตอนที่แล้ว ที่กล่าวถึงข้อกฎหมายจีนที่ควรรู้ในการจ้างงานสำหรับบริษัทไทยในนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อให้นายจ้างได้เตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจจ้างลูกจ้าง เพิ่มความระมัดระวังในการทำสัญญาจ้างงาน และหลีกเลี่ยงข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเลิกสัญญาจ้างงานนั้น

บทความนี้จะพาท่านไปรู้จักกับกฎระเบียบการจ้างงานที่ควรรู้สำหรับลูกจ้างไทยในนครเซี่ยงไฮ้ibcbetgroup.com ซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกจ้างไทยที่ทำงานในจีนสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ เพื่อให้ทราบถึงสิทธิและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานจีน

ก่อนอื่นต้องสำรวจตนเองก่อนว่ามีคุณสมบัติพื้นฐานครบตามกฎระเบียบการจ้างงานในจีนหรือไม่ โดยเงื่อนไขทั่วไปของลูกจ้างไทยที่ทำงานในนครเซี่ยงไฮ้ ได้แก่

(1) ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 18 ปีขึ้นไปและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

(2) มีทักษะความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่จะทำ

(3) ไม่มีประวัติอาชญากรรม

(4) มีหน่วยงานว่าจ้างในการทำงาน และ

(5) มีหนังสือเดินทางที่มีผลบังคับใช้หรือเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่สามารถใช้แทนหนังสือเดินทางได้

เมื่อไม่ติดขัดเงื่อนไขใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น สิ่งที่ต้องเตรียมต่อมาก็คือ เอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำงานในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งประกอบด้วย

(1) ใบแจ้งอนุญาตการทำงานของชาวต่างชาติ (Notice on Work Permit for Foreigners)

(2) ใบอนุญาตการทำงานของชาวต่างชาติ (Foreigner’s Employment License) และ

(3) ใบอนุญาตรับรองที่พักอาศัยชั่วคราวของชาวต่างชาติ (Residence Permit for Foreigners) ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกจ้างทุกคนต้องให้ความสำคัญ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำงานในนครเซี่ยงไฮ้ได้ อย่างไรก็ตาม มีลูกจ้างต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่ไม่ดำเนินการด้านเอกสารให้ถูกต้องเมื่อมาถึงจีน บ้างก็ใช้วีซ่าอื่นที่ไม่ใช่วีซ่าทำงานเข้ามาทำงานในจีน หรือบางบริษัทก็ไม่เข้มงวดกับขั้นตอนในการจ้างงานของลูกจ้างต่างชาติ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง